สสค.นนทบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สสค.นนทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ โรงแรมเดอะริช พระราม ๕ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกจ้างผู้ประกันตนที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๔๒ คน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.