กสร.ปิดการอบรมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น.นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง รุ่นที่ 2 เพื่อลดประสบอันตรายของลูกจ้าง สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ลูกจ้างการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติการเพื่อช่วยฟื้นฟูในการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดที่หยุดทำงานอย่างกะทันหันเพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นเองได้อย่างปกติ (CPR) สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งได้รับรู้สิทธิตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทน จำนวน 60 คน จากสถานประกอบการ เขตพระนคร ดุสิต สัมพันธวงศ์ และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ดำเนินการอบรมโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 ณ โรงแรม มิราม่า เขตพระนคร กรุงเทพฯ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.