กสร.ประชุม คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านร่วมด้วย นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ร่วมประชุมเรื่องที่แจ้ง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่3 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 แนวทางการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อทราบความคืบหน้าร่างกฎกระทรวง กำหนดลักษณะหรือประเภทงานที่ห้ามผู้จ้างงาน จ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านทำงาน พ.ศ.... ความคืบหน้าการต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการับงานไปทำที่บ้านชุดใหม่ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.