สสค.ชัยภูมิ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand (แรงงานนอกระบบ)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายชัยวัธน์ ศรมณี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายนางสาววรลักษณ์ กาจหาญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางลมหวล วัฒนากลาง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand  ในการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน) กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหนองบ่อ ประเภทโอทอป แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ณ บ้านโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 42 คน

ในการนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้ชี้แจงสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายและส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยดำเนินการในรูปแบบบูรณาการกับหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชัยภูมิ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.