สสค.สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชุาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายนางสุภาพร พวงเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม (ท) เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมมีการมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส รวมจำนวน 10 ทุน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนชรา จำนวน 100 คน ทั้งนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ได้นำการบริการของหน่วยงานไปให้บริการ พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ด้านคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณวัดนางพิมพ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.