สสค.นครพนม ประชุมคณะทำงานตรวจประเมิน มยส.ปี ๖๒

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม นางสาวสุกัลยา  แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม โดยมีพันตำรวจเอก พลาเดช
เพชรหว้าโง๊ะ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมมรุกขนคร ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.