สสค.อำนาจเจริญ : ตรวจคุ้มครองแรงงานในระบบ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สสค.อำนาจเจริญ โดยนายพัฒนชาต ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายเชาวฤทธิ์ ชุมภูกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายประกาศิต สุวะทอง เจ้าพนักงานแรงงาน ดำเนินการตรวจคุ้มครองแรงงาน ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ผลการตรวจมีดังนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาบิ๊กแม็กซ์ ประกอบกิจการจำหน่ายชิ้นส่วนและอุปกรณ์ใช้กับรถยนต์ มีลูกจ้างทั้งหมด 7 คน 2. ร้าน เอ.เอ็ม.พี.อะไหล่ยนต์ ประกอบกิจการขายรถยนต์และชิ้นส่วนของรถยนต์เก่า มีลูกจ้างทั้งหมด 2 คน 3. ร้าน อ๊อดดีเซล ประกอบกิจการขายน้ำมันเครื่องและอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด มีลูกจ้างทั้งหมด 2 คน 4. ร้าน ช่างวัฒน์ เซอร์วิส ประกอบกิจการจำหน่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุงรถยนต์ มีลูกจ้างทั้งหมด 2 คน ผลปรากฎว่าการตรวจคุ้มครองแรงงาน พนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่ง ให้นายจ้างจัดให้มีวันหยุดตามประเพณี จำนวน 3 คำสั่ง, ให้จ่ายเงินค่าจ้างตามประกาศค่าจ้างขั้นต่ำ จำนวน 1 คำสั่ง และรณรงค์ส่งเสริมฯ ระบบทวิภาคี จำนวน 4 แห่ง,ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงานฯ จำนวน 4 แห่ง, รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ สปก.สมัครเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว จำนวน 1 แห่ง


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.