สสค.นครราชสีมา จัดอบรม Cardiopulmonary resuscitation : CPR

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงานจังหวัดนครราชสีมาจัดอบรมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติการเพื่อช่วยฟื้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดที่หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นเองได้ปกติโดยไม่เกิดความพิการของสมอง (Cardiopulmonary resuscitation : CPR) รวมทั้งสิทธิตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทน ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมซิตี้ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นการให้ความรู้มาตรการเชิงป้องกันฯ โดยว่าที่ ร.ต.กฤษณะ รามาตย์ นักวิชาการแรงวานชำนาญการพิเศษ และความรู้สิทธิกองทุนเงินทดแทนของลูกจ้าง โดย ผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา และในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ทีมแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาล ป แพทย์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้อบรมและฝึกปฏิบัติการทำ CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ทั้งนี้นายเกษมสันต์ เครือเจริญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานปิดการอบรมและมอบใบประกาศให้แก่ผู้เข้าอบรม


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.