สสค.นครนายก ตรวจกำกับหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 หม่อมหลวง คมสัน วรวุฒิ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายสันติ ประจุทรัพย์ นักวิชาการแรงงานนายจิรภัทร ลือโฮ้ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการดำเนินการตรวจกำกับหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เทศบาลพิกุลออก มีวิทยากรฝึกอบรมฯจำนวน 3 คน และมีผู้ดูแลการฝึกอบรมฯ จำนวน 1 คน ซึ่งได้จัดฝึกอบรมให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ตั้งอยู่เลขที่ 138 ม. 5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก จำนวนลูกจ้างทั้งหมด 104 คน ชาย 83 คน หญิง 21 คน-ลูกจ้างที่เข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน 44 คน ชาย 40 คน หญิง 4 คน การตรวจกำกับหน่วยฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.