รมว.กระทรวงแรงงานเป็นประธานประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2562

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีสาระสำคัญเพื่อพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอปรับปรุงบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน การแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจแทนตำแหน่งที่ว่างและการเสนอรายชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อประชุมเลือกกันเองเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 3 ,4,5และภาค 9 โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นกรรมการ นายวิวัฒน์  ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.