กสร.ประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 2

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น.นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 2/2562 โดยมีสาระสำคัญเพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดร่วมฯประจำปี2562 รอบการประเมินครั้งที่2(1เม.ย.62-30ก.ย.62)และพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้บริหารกรมฯประจำปี2563รอบประเมินครั้งที่1(1ต.ค.62-31มี.ค.63)โดยมีผู้บริหารกรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.