สสค.อำนาจเจริญ : ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบร

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายพัฒนชาต ชุมทอง สค.อำานาจเจริญ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สสค.อำานาจเจริญ ร่วม พิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำาปี พ.ศ.2562 ดังนี้ - เวลา 06:30 น. ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หน้าศาลากลางจังหวัด อำานาจเจริญ - เวลา 08:15 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลาง จังหวัดอำานาจเจริญ -เวลา 10:00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำาความดีด้วยหัวใจ" ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ บริเวณศาลากลางจังหวัดอำานาจเจริญ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์นำ้า และพัฒนาพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ -เวลา 15.00 - 17.00 น. ร่วมพิธีรวมพลังทางศาสนา เสริมสร้าง ความสมานฉันท์ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดอำานาจเจริญ -เวลา 18.15 - 19.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำานาจเจริญ โดยมี ผวจ.อำานาจเจริญ เป็นประธานฯ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.