สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ ๑๒ สิงหาคม 2562 ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานใน พิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา 07.๓๐ น. พิธีทำาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พิธีปล่อยปลา ณ บริเวณศาลาท่านำ้าเทศบาลเมืองปทุมธานี พิธีลงนามถวาย พระพรชัยมงคล ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และพิธีปลูกต้นไม้ (แคนา) ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองปทุมธานี เวลา 11.30 น. พิธีเปิดป้าย “ต้นสะตือ ๓๐๐ ปี” รุกข มรดก ของแผ่นดิน ณ วัดสิงห์ ตำาบลสามโคก อำาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เวลา 1 ๘.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสัก การะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สวนเทพปทุม อำาเภอเมืองปทุมธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี อัยการ จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยนายสมพจน์ กวางแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ (วปร.) ประชาชน และพสกนิกรทุกหมู่ เหล่า เข้าร่วมพิธีดังกล่าว


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.