สสค.เพชรบุรี รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายอนันต์ บวรเนาวรัตน์)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์


วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562  นางสาวกาญจนา  พูลแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายวรรณะ  สามัคคี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รับการตรวจราชการจาก นายอนันต์  บวรเนาวรัตน์  ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจราชการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ตามภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 3/2562 ประกอบด้วยประเด็น ดังนี้
1. วันที่ 7 สิงหาคม 2562  เวลา 20.00 น. ตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
2. วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ในเรื่อง
- ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2562
- ตัวชี้วัดร่วมของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
- การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- ตรวจประเมินการดำเนินการตามมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2562
3. วันที่ 8 สิงหาคม 2562  ตรวจเยี่ยมบริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ประเภทกิจการ กิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ลูกจ้างจำนวน 368 คน เพื่อส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และมาตรฐานแรงงานไทยให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์แรงงานจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำนโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.