สสค.สุพรรณบุรี เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์


เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี นายบรรพต โพธิ์นุต นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าตรวจบริษัท โรงสีชัยวานิชวัฒนา จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ประเภทกิจการโรงสีข้าว มีนายอุทิศ วานิชชานนท์ เป็นกรรมการผู้จัดการ ปัจจุบันมีลูกจ้างรวม 60 คน ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเมื่อเวลา 04.30 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารโรงสีชัยวานิชวัฒนา ซึ่งขณะนั้นมีลูกจ้างทำงานอยู่บางส่วน ความเสียหายอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบคาดว่าต้องหยุดกิจการชั่วคราว ไม่มีลูกจ้างบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวน
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 ม.8 ประกอบ กฎกระทรวงฯอัคคีภัยฯ ข้อ 4 ให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ข้อ 27 จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและระงับอัคคีภัย
ข้อ 30 จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะได้มอบหมายให้พนักงานตรวจความปลอดภัยได้สอบข้อเท็จจริงต่อไป
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.