สสค.อ่างทองตรวจประเมิน มยส.ในสถานประกอบกิจการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 13 ส.ค.62 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับนางสุภาภรณ์ เพ็งชะตา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอว และนางสาวอัจฉรา รุ่งเรืองทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สนง.ปปส.ภาค 1 ร่วมตรวจประเมินสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2562 ซึ่งมีสถานประกอบกิจการเข้ารับการตรวจประเมินทั้งสิ้น 4 แห่ง ดังนี้
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ตั้งอยู่เลขที่ 59 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง สาขาวิเศษชัยชาญ ตั้งอยู่เลขที่ 53/3 หมู่ที่ 2 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง สาขาโพธิ์ทอง ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง สาขาป่าโมก ตั้งอยู่เลขที่ 526/ค หมู่ที่ 3 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.