ข่าวเด่นประเด็นร้อน

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1221 กสร.รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2605
1222 กสร.ร่วมเสวนาทางออกวิกฤติแรงงาน 2007
1223 การเคลื่อนไหวของเครือข่ายองค์กรแรงงานเพื่อการปฎิรูประบบค่าจ้าง เพื่อความเป็นธรรม 2246
1224 กสร.ร่วมกับสสส.ชูโรงงานต้นแบบปลอดเหล้ายกระดับคุณภาพชีวิตคนงาน 1761
1225 ขอความร่วมมือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 2319
1226 กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์อำนวยการยกระดับรายได้ 300 บาท 2644
1227 กระทรวงแรงงานเดินหน้าโครงการโรงงานสีขาวพร้อมประกาศเกียรติคุณ นิคมอุตสาหกรรมบางพลีเป็นนิคมสีขาว 8022
1228 กสร.บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 1998
1229 610 สถานประกอบกิจการจูงมือเข้ารับรางวัลดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจากกระทรวงแรงงาน 3382
1230 กลุ่มผู้ใช้แรงงานพบผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานหารือกฏหมายด้านความปลอดภัยฯ 1947
1231 กสร.จัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคีสังกัดกระทรวงแรงงาน 2303
1232 กสร. ยกย่อง 45 สถานประกอบกิจการในกทม. ที่เป็นแบบอย่าง ในการพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ 2141
1233 กสร.ประชุมประชาพิจารณ์สภาพปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 1877
1234 รมว.แรงงานเข้าทำงานวันแรก 2452
1235 กสร. มอบโล่ “Zero Accident” ให้สปก.ที่ผ่านเกณฑ์ฯ หวังกระตุ้นให้ลดสถิติอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง 3624
1236 ปลัดกระทรวงแรงงาน อัญเชิญพระพุทธลีลามหามุนีนาถ ประดิษฐานบนแท่น 2411
1237 กระทรวงแรงงานประกาศเกียรติคุณนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เป็นนิคมฯสีขาวป้องกันยาเสพติด 3036
1238 ศูนย์เด็กเล็กสิรินธรฯ สร้างสายสัมพันธ์สร้างสรรค์สวัสดิการ 2977
1239 สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 5426
1240 ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2419

หน้า 62 จาก 62


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.