ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนางานที่รับไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 2/2562 09/08/2562 240
2 กสร.ประชุมคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 2 09/08/2562 236
3 รมว.กระทรวงแรงงานเป็นประธานประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2562 08/08/2562 225
4 กสร.ประชุม คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 07/08/2562 203
5 กสร.ปิดการอบรมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 07/08/2562 272
6 สรพ.8 อบรมมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยฯให้กับลูกจ้าง รุ่น 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2562 05/08/2562 184
7 กสร.ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 4/2562 01/08/2562 272
8 อธิบดีกสร.ให้โอวาทและแนวคิดในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 01/08/2562 241
9 กสร.จัดกิจรรมกระทรวงแรงงานร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 01/08/2562 132
10 รองอธิบดีกสร.ร่วมสนทนาในหัวข้อ“หลังคลื่น IUU: เดินหน้าหรือหยุดนิ่ง ทิศทางและความท้าทายล่าสุดประมงไทย 01/08/2562 171
11 กสร.ประชุมคณะทำงานพิจารณากฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2555) 31/07/2562 156
12 อธิบดีกสร.ร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมอาชีพอิสระ ปี 2562 Career For Sustainability 2019 31/07/2562 88
13 กสร.ปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานตรวจแรงงานเชิงคุณภาพ 31/07/2562 188
14 กสร.ประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 2/2562 30/07/2562 89
15 กสร.ประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 7/2562 25/07/2562 157
16 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 9/2562 25/07/2562 131
17 กสร.ประชุมคณะกรรมการแรงงานทางทะเล ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖ 25/07/2562 100
18 สพม.ประชุมคณะทำงานพิจารณามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่1/2562 24/07/2562 140
19 กสร.ประชุม คกก.บริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 24/07/2562 89
20 ก.แรงงานจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการบรรพชาสามเณรรากแก้วศาสนทายาท วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 23/07/2562 136

หน้า 1 จาก 109


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.