ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 กสร.ประชุมคณะทำงานจัดทำและดำเนินการแผนปฏิรูปองค์การของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่2/2562 24/06/2562 48
2 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 2/2562 24/06/2562 21
3 กสร.ระชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่1/2562 18/06/2562 118
4 ก.แรงงาน ตรวจเยี่ยมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปี ๒๕๖๒ 18/06/2562 73
5 กสร.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวัฒธรรมองค์กรรองรับระบบราชการ4.0 17/06/2562 82
6 รองอธิบดีกสร.อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว กลุ่มลูกจ้างทำงานบ้าน 17/06/2562 77
7 อธิบดีกสร.มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้าง 17/06/2562 75
8 รองอธิบดีกสร.นทึกเทปโทรทัศน์รายการ ฮาร์ดคอข่าว 12/06/2562 112
9 อธิบดีกสร.เปิดการอบรมการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออม 10/06/2562 94
10 กสร.จัดกิจกรรมขับเคลื่อน Safety Thailand สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงานฺBTS 06/06/2562 92
11 อธิบดีกสร.เปิดกิจกรรม ขับเคลื่อน Safety Thailand สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน 06/06/2562 72
12 กสร.ระชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 7/2562 06/06/2562 63
13 คู่มือปฏิบัติงานคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 06/06/2562 76
14 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย... 04/06/2562 102
15 แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย 31/05/2562 128
16 ก.แรงงาน ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562 30/05/2562 151
17 กสร.ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาคู่ค้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย 29/05/2562 84
18 กสร.ประชุม โครงการส่งเสริมความรู้ ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 29/05/2562 95
19 ก.แรงงานจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 27/05/2562 105
20 กสร.ประชุมเลือกกันเองของผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน 27/05/2562 73

หน้า 1 จาก 107


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.