ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ครั้งที่ 6/2561 07/12/2561 57
2 กสร. หารือร่วมกับผู้แทนสำนักงานแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา 07/12/2561 64
3 อธิบดีกสร. เป็นผู้แทนร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด 04/12/2561 118
4 กสร. ประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Work) 04/12/2561 77
5 กสร. ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 5/2561 03/12/2561 95
6 กสร. ประชุมเจ้าหน้าที่ด้านการติดตามและประเมินผลครั้งที่ 1/2561 29/11/2561 104
7 กสร. เปิดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001 - 2010) 28/11/2561 141
8 กสร. เปิดการอบรมโครงการพัฒนา สมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย 27/11/2561 202
9 กสร. เปิดการอบรม หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1 26/11/2561 184
10 กสร.ให้คณะผู้แทนจากสถาบันความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ ประเทศมาเลเซีย เข้าพบ 23/11/2561 91
11 กสร.ประชุมคณะทำงานหน่วยงานบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ 23/11/2561 62
12 กสร.ประชุมคณะทำงานปรับปรุง แก้ไข พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1/2561 23/11/2561 68
13 กสร. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 8/2561 22/11/2561 69
14 รมว.แรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 22/11/2561 65
15 กสร. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 21/11/2561 80
16 กสร. ประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครอง ครั้งที่ 10/2561 21/11/2561 75
17 อธิบดี กสร. ประธานในพิธีเปิดนิทรรศชีวิตสตรีคือสติ และการสัมมนานำร่องสตรีคือสติ 20/11/2561 66
18 กสร. ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่1/2561 20/11/2561 53
19 กสร. ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2561 19/11/2561 90
20 กสร. ประชุมชี้แจงขั้นตอนกระบวนการในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล 16/11/2561 72

หน้า 1 จาก 101


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.