ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 กสร. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่10/2561 2
2 กสร. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินผลการดำเนินการของหน่วยงานให้ได้รับรางวัล ครั้งที่1/2562 2
3 กสร. ให้ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือกรณีเงินค่าจ้าง 31
4 กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 7/2561 25
5 กสร. ประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่ 9/2561 71
6 กสร เลือกตั้งกรรมการฝ่ายลูกจ้างเพื่อเป็นคณะกรรมแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 39
7 ประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 23/2561 27
8 กสร. หารือกับผู้แทนมหาวิทยาลัยประเด็นร่างกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 498
9 กสร. ประชุมคณะทำงานพิจารณามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 4/2561 97
10 กสร. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน หารือถึงการร่วมกันทำงานแบบบูรณาการ 50
11 ก.แรงงานแถลงข่าวมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวเด็กนักเรียนที่ถูกไฟฟ้าดูดขณะทำงานอยู่ที่ร้านคาร์แคร์ 100
12 กสร.ให้การต้อนรับเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน หารือถึงการร่วมกันทำงานแบบบูรณาการ 71
13 รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม “กระทรวงแรงงานรวมพลังประชารัฐ ครั้งที่ 4 ” 60
14 กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่8/2561 42
15 รมว.รง.เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา "งานที่มีคุณค่า กับการพัฒนาแรงงานนอกระบบ" 140
16 ประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 22/2561 126
17 กสร. รับโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2561 180
18 กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่2/2561 143
19 กสร. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่7/2561 152
20 กสร. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 9/2561 90

หน้า 1 จาก 100


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.