ข่าวส่วนกลาง


ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างมาตรฐานเฉพาะด้าน 31/08/2561 129
2 กสร. ประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการและมอบรางวัล ในคณะกรรมการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบ 15/08/2561 26
3 กสร. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก 14/08/2561 30
4 กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่5/2561 14/08/2561 18
5 กสร.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ 14/08/2561 24
6 ศูนย์เด็กเล็กฯนย์เด็กเล็กฯจังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 10/08/2561 30
7 กสร. ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับสมบูรณ์ ครั้งที่4/2561 10/08/2561 37
8 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาของบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 10/08/2561 40
9 ศูนย์เด็กเล็กฯสมุทรปราการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 09/08/2561 31
10 กสร. ประชุมคณะกรรมการแรงงานทางทะเล ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 ครั้งที่2/2561 09/08/2561 31
11 กสร. ประชุมคณะกรรมการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม 08/08/2561 57
12 กสร.เข้าร่วมการประชุมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล 07/08/2561 63
13 กสร. ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 3/2561 07/08/2561 51
14 รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมแถลงข่าว “กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวันแม่แห่งชาติ 06/08/2561 44
15 กสร. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 6/2561 06/08/2561 61
16 กสร. ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกพร้อมคณะขอเข้าพบหารือ 02/08/2561 64
17 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3/2561 02/08/2561 51
18 กสร.จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 02/08/2561 48
19 รมว.แรงงาน เป็นประธานกระทรวงแรงงานนำบริการด้านแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่ 26/07/2561 67
20 รมว.แรงงาน เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่ 26/07/2561 48

หน้า 1 จาก 97


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.