ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม หลักสูตร การอบรมร่วมกันข้าราชการบรรจุใหม่ของ กสร. 25/05/2561 11
2 รองอธิบดีกสร. มอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย 25/05/2561 21
3 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 25/05/2561 16
4 รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน 24/05/2561 26
5 รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่คณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 24/05/2561 12
6 รมว.แรงงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนา และ Kick – Off โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานผู้มีรายได้น้อย 23/05/2561 66
7 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 22/05/2561 41
8 จิตอาสากระทรวงแรงงานพลังประชารัฐทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 21/05/2561 74
9 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์คุ้มครองแรงงาน 21/05/2561 54
10 ภาคีเครือข่ายพร้อมเดินหน้า Safety Thailand ตามนโยบาย รมว.แรงงาน 18/05/2561 69
11 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี(Informal Meet) 17/05/2561 65
12 รองอธิบดีกสร.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานนิติบุคคลที่ขอเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย 16/05/2561 43
13 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวง 15/05/2561 67
14 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การอบรมสัมมนาร่วมกันข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมฯ 15/05/2561 108
15 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการ 11/05/2561 82
16 รอง อธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน 10/05/2561 85
17 ผู้ตรวจราชการ กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมสวัสดิ 10/05/2561 59
18 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 09/05/2561 57
19 รองอธิบดี กสร.ป็นประธานในการประชุมสรุปบทเรียนวันแรงงานแห่งชาติปี 2561 09/05/2561 48
20 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย 09/05/2561 44

หน้า 1 จาก 93


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.