ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ปิดการให้บริการระบบ e-Service ชั่วคราว 17/04/2562 167
2 กสร.เปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานกรุงเทพมหานคร 29/03/2562 598
3 ก.แรงงาน หารือการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2562 25/03/2562 751
4 รองอธิบดีกสร.สัมภาษณ์ในรายการวันใหม่วาไรตี้ 19/03/2562 69
5 กสร.ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562 15/03/2562 209
6 กสร.มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) 14/03/2562 185
7 กสร.เปิดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และทักษะในการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี 12/03/2562 114
8 กสร.จัดสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานการกระทำอันไม่เป็นธรรม 12/03/2562 99
9 อธิบดีกสร.มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง 07/03/2562 169
10 กสร.เปิดการอบรมโครงการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 06/03/2562 165
11 กสร.ประชุมคณะกรรมการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม 05/03/2562 146
12 กสร.ปิดการอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 05/03/2562 201
13 กสร.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้วิทยากรเพื่อขยายผลการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี(GLP) 04/03/2562 166
14 รมว.แรงงาน แถลงข่าววันสตรีสากล 04/03/2562 83
15 กคน.ประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานแบบยืดหยุ่น (flexible work) ครั้งที่ 2/2562 04/03/2562 77
16 อธิบดีกสร.เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรณรงค์ลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน 01/03/2562 136
17 ผู้ตรวจราชกสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมวันสตรีสากล ครั้งที่ 2/2562 01/03/2562 94
18 รมว.แรงงานร่วมกล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิดการประชุม เรื่อง งานที่มีคุณค่าสำหรับธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน 28/02/2562 93
19 รายงานผลการคำนวณต้นทุน และรายงานผลการเปรียบเทียบต้นทุนพร้อมทั้งรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 28/02/2562 74
20 กสร. ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 27/02/2562 115

หน้า 1 จาก 105


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.