ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 กสร.อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานตรวจแรงงานเชิงคุณภาพ 140
22 กสร.ประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่5/2562 133
23 กสร.ประชุมคณะทำงานดำเนินการประกวดมาสคอต (Mascot) 125
24 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 5/2562 192
25 กสร.เป็นกรรมการ ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างดำเนินคดีอาญาของสถานประกอบกิจการ 136
26 ผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุง แก้ไข พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน 165
27 อธิบดีกสร.ให้สัมภาษณ์ทีมงานวิจัยจากสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 119
28 กสร.ปรับปรุง พัฒนา ระเบียบกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 123
29 ระทรวงแรงงานตามผลข้อเรียกร้องวันแรงงาน ปี 2562 128
30 อธิบดีกสร.ให้ Mr.Hiroyuki Nagumo พร้อมด้วยคณะเข้าพบ 115
31 กสร.จัดอบรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ลูกจ้างทำงานบ้าน อันมิได้ประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย 144
32 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 8/2562 118
33 ขอเรียนเชิญเข้ารับรางวัลและร่วมพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 496
34 รองอธิบดีกสร.ร่วมสนทนาสดในรายการ "สายด่วนรัฐสภา" 125
35 กสร.เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย 186
36 ประกาศผลรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๒ 698
37 รองอธิิบดีกสร.ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ สถานีประชาชน 147
38 กสร.มอบใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการต้านยาเสพติด 167
39 ก.แรงงาน ทำบุญตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน 2562 86
40 กสร.เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้การบังคับใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการตรวจแรงงาน 148

หน้า 2 จาก 109


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.