ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
2161 กสร.เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานแรงงานไทย 1423
2162 กสร. ยกเครื่องใหม่มาตรฐานแรงงานไทยสู่เวทีโลก 1203
2163 อธิบดีกสร.มอบนโยบายและรับฟังปัญหาในการเลือกตั้งไตรภาคี 1255
2164 กสร.เร่งเครื่องพัฒนามาตรฐานแรงงานสู่สากล 1307
2165 กสร.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2552 1586
2166 ท่านรองสมเกียรติ เยี่ยมบ.แมรี่กอท และศสธ.สป. 2185
2167 อธิบดีกรมความปลอดภัยฯสิงคโปร์เข้าพบอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1369
2168 กสร.ร่วมจัดงานนัดพบแรงงาน 1603
2169 ติวเข้มปัญหาการเลิกจ้าง 1693
2170 สิทธิหน้าที่และข้อพึงปฎิบัติของนายจ้าง ลูกจ้าง ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 1829
2171 กสร.เข้มจัดระเบียบสถานประกอบกิจการบริการ 1658
2172 การฝึกอบรมการติดตั้งและตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ 1532
2173 รับสมัครสอบที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน 1724
2174 กสร.กำหนดจัดอบรมหลักสูตรการบริหารสหภาพแรงงานเบื้องต้นในปีงบประมาณ 2552 1496
2175 กสร.อบรมข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทย 1760
2176 การจัดงานวันสตรีสากลและการสมัครเข้ารับการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2552 1696
2177 กสร.เปิดโครงการชี้แจงกฎกระทรวงมาตรฐานด้านความปลอดภัย 1505
2178 กระทรวงแรงงานติวเข้มผู้รับเหมาค่าแรงแบบถึงตัว 1384
2179 ตัวอย่างข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยฯ 2650
2180 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายชื่อองค์กรเอกชนและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 91

หน้า 109 จาก 109


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.