ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 สสค.ยโสธร ร่วมในพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดศรีธรรมมาราม 19/04/2562 19
2 สสค.นครนายก ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 19/04/2562 19
3 สสค.ลพบุรี ดำเนินการตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน 19/04/2562 13
4 สสค.สุพรรณบุรี ตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานสถานประกอบกิจการ 19/04/2562 18
5 สสค.ลพบุรี ร่วมออกตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6 18/04/2562 27
6 สสค.ลพบุรี ตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน 18/04/2562 21
7 สสค.มหาสารคาม รับทราบนโยบายในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 18/04/2562 26
8 สสค.มหาสารคาม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดมหาสารคา 18/04/2562 21
9 สสค.พิษณุโลก ร่วมตรวจบูรณาการการทำงานของคนต่างด้าวในสถานประกอบกิจการจังหวัดพิษณุโลก 18/04/2562 16
10 สสค.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 17/04/2562 19
11 สสค.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมให้ลูกจ้างเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต 17/04/2562 23
12 สสค.มหาสารคาม รณรงค์ส่งเสริมให้ลูกจ้างเดินทางกลับบ้านปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 17/04/2562 12
13 สสค.กาฬสินธุ์ ส่งแรงงานเดินทางกลับบ้าน 17/04/2562 11
14 สสค.นครนายก เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 17/04/2562 15
15 สสค.นครนายก ตรวจเยี่ยมจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ ๒๕๖๒ 17/04/2562 5
16 สสค.เพชรบุรี ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ 17/04/2562 4
17 สสค.หนองคาย ออกรณรงค์สร้างการรับรู้ และให้คำแนะนำแก่แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว 17/04/2562 5
18 สสค.หนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต 17/04/2562 6
19 สสค.หนองคาย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯ 17/04/2562 3
20 สสค.นครนายก ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 17/04/2562 4

หน้า 1 จาก 798


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.