ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 สสค.นนทบุรี ตรวจโครงการรณรงค์เร่งรัดพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ เชิงรุก 25/06/2562 12
2 สสค.ระนอง ตรวจประเมินตามโครงการ"สถานศึกษาปลอดภัย " ประจำปี 2562 25/06/2562 16
3 สสค.นครราชสีมา ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย สัปดาห์ที่ 2 25/06/2562 12
4 สสค.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสุพรรณบุรี 25/06/2562 1
5 สสค.บุรีรัมย์ตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินโรงเรียนที่เข้าร่วมกิ 25/06/2562 12
6 สสค.หนองคาย ตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย“ ประจำปี 2562 จำนวน 3 แห่ง 25/06/2562 7
7 สสค.หนองคาย ตรวจตามโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยฯ 25/06/2562 2
8 สสค.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก 25/06/2562 1
9 สสค.มหาสารคาม ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2562 25/06/2562 2
10 สสค.ตราด ขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์ "ข่าวการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ปร 24/06/2562 7
11 สสค.ตราด ขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์ "ข่าว ร่วมประชุมชี้แจงรับฟังปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายฯ 24/06/2562 6
12 สสค.สมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร บทบาทพนักงานราชการกับการปฏิบัติราชการ 24/06/2562 35
13 สสค.หนองคาย อกตรวจจัดระเบียบสังคมในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย 24/06/2562 12
14 สสค.สมุทรสาคร เข้าร่วมอบรมพนักงานราชการ 24/06/2562 22
15 สสค.นนทบุรี ตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๒ 24/06/2562 9
16 สสค.ระนอง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลการใช้พลังงาน 24/06/2562 4
17 สสค.หนองคาย ตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย“ ประจำปี 2562 จำนวน 4 แห่ง 24/06/2562 4
18 สสค.บุรีรัมย์ ตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 24/06/2562 6
19 สสค.ระนอง ออกตรวจประเมินสถานประกอบกิจการตามโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้ฯ 24/06/2562 26
20 สสค.บุรีรัมย์ร่วมโครงการขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนัก A1(A13) ขยายบูรณาการภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม 24/06/2562 5

หน้า 1 จาก 816


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.