ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 สสค.หนองคาย : ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข 16/08/2561 4
2 สสค.ปัตตานี เข้าร่วมโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานี 16/08/2561 3
3 สสค.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ 16/08/2561 3
4 สสค.พิษณุโลก เข้าตรวจติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ 16/08/2561 4
5 สสค.ยะลา ร่วมประชุมเสวนาเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ 16/08/2561 3
6 สสค.พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรม “ยามเช้า เล่าขาน สานสัมพันธ์กับเจ้าเมืองลุง 16/08/2561 9
7 สสค.นครนายก เข้าตรวจบูรณาการเชิงพื้นที่คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน 16/08/2561 6
8 สสค.อุบลราชธานี ให้บริการรับคำร้องนอกสถานที่ กรณีนายกิ่งไทร พุฒเสน กับพวกรวม 18 คน 16/08/2561 10
9 สสค.ปทุมธานี ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 16/08/2561 30
10 สสค.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน 16/08/2561 11
11 สสค.สุโขทัย ร่วมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยยั่งยืนจังหวั 16/08/2561 5
12 สสค.บุรีรัมย์ขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์ 15/08/2561 22
13 สสค.ยะลา บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ฝึกอาชีพ 15/08/2561 15
14 สสค.ยะลา ร่วมกิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดฯ ครั้งที่ 9/2561 15/08/2561 15
15 สสค.พิษณุโลก บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การทำงานของนายจ้างและลูกจ้างให้กับพนักงานของสหกรณ์ 15/08/2561 9
16 สสค.พิษณุโลก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 15/08/2561 12
17 สสค.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ 15/08/2561 7
18 สสค.อ่างทอง ตรวจเข้ม!! หน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ 15/08/2561 6
19 สสค.เชียงราย ติดตามประเมินผลตัวชี้วัดโครงการตามแผนบูรณาการแรงงานสูงอายุ 15/08/2561 6
20 สสค.อ่างทองเดินหน้าต่อเนื่องสร้างการรับรู้สิทธิหน้าตามกฎหมายหมายให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 15/08/2561 10

หน้า 1 จาก 735


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.