ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 สสค.ยโสธร ร่วมติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการที่ทำงานในสถานประกอบกิจการ 25/05/2561 16
2 สสค.ขอนแก่น ร่วมตรวจเยี่ยม ”ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา" ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 25/05/2561 12
3 สสค.ขอนแก่น สอบข้อเท็จจริง สปก.ประเภทกิจการผลิตน้ำตาล ลูกจ้าง รวม 1,015 คน 25/05/2561 12
4 สสค.ระนอง ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายฯ 25/05/2561 10
5 สสค.ปทุมธานี ให้บริการประชาชนตามโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข 25/05/2561 11
6 สสค.อุตรดิตถ์ ร่วมอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 25/05/2561 2
7 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้องรอยยิ้มให้ประชาชน" สสค.สกลนคร 25/05/2561 4
8 สสค.ลพบุรี ตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 24/05/2561 34
9 สสค.อำนาจเจริญ ฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยของศาลากลางจังหวัด ประจำปี 2561 24/05/2561 16
10 สสค.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ หจก.ชั้นสุพัฒน์ รุ่งเรือง 24/05/2561 12
11 สสค.อุตรดิตถ์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอท่าปลา 24/05/2561 12
12 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.สสค.ตราด 24/05/2561 12
13 สสค.ขอนแก่น ตรวจกำกับ "หน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 24/05/2561 4
14 สสค.นครนายก เข้าร่วมออกสุ่มตรวจสารเสพติด (Re-X-Ray) 24/05/2561 4
15 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก 24/05/2561 3
16 สสค.นครนายก ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จำนวน 4 แห่ง 24/05/2561 5
17 สสค.ตาก ออกตรวจเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานในพื้นที่จังหวัดตาก 24/05/2561 5
18 สสค.ตาก ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่แจ้งความจำนงเข้าร่วมจัดทำมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 24/05/2561 9
19 สสค.อ่างทอง ตรวจสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ 24/05/2561 7
20 สสค.หนองคาย ตรวจเยี่ยมอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE 22/05/2561 39

หน้า 1 จาก 687


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.