ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
121 สสค.ร้อยเอ็ด ร่วมออกตรวจบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหว 61
122 สสค.ร้อยเอ็ด ประชุมตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อเสนอชื่อผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นผู้ 61
123 สสค.ชัยภูมิ ร่วมจัดกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียนนักศึกษา 58
124 สสค.ชัยนาท ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท 47
125 สสค.สระแก้ว จัดโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 65
126 สสค.ระนอง กำกับดูแลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 104
127 สสค.ระนอง ออกตรวจสถานประกอบกิจการด้านคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานฯ 140
128 สสค.หนองคาย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “กฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์” 40
129 สสค.อำนาจเจริญ : ตรวจคุ้มครองแรงงานตามนโยบายเร่งด่วน และตรวจประเมินโครงการโรงงานสีขาว 36
130 สสค.สุโขทัย ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 32
131 สสค.อุตรดิตถ์ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการส่งเสริมความปลอดภัยแรงงานนอกระบบ 61
132 สสค.ขอนแก่น ช่วยเหลือลูกจ้างได้รับเงิน จำนวน 7,761 บาท 71
133 สสค.ระนองเข้ารับการอบรม โครงการ​ "เสริมทักษะภาษาเมียนมาเพื่อการปฏิบัติงานป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์" 78
134 สสค.พัทลุง เข้าส่งเสริมและเชิญชวนเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ให้กับ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 53
135 สสค.ชัยนาท บันทึกเทปวิทยุประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงาน ข่าวสาร 44
136 สสค.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 47
137 สสค.อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ 59
138 สสค.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม "พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉล 61
139 สสค.สมุทรปราการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง 77
140 สสค.พัทลุง ร่วมโครงการพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาภิเษก (ร่มเมือง-ลำปำ) จังหว 68

หน้า 7 จาก 832


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.