ข่าวส่วนภูมิภาค

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
41 สสค.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน 68
42 สสค.หนองคาย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดหนองคาย 68
43 สสค.นครนายก เข้าส่งเสริมมุมแม่ให้กับสถานประกอบกิจการ 53
44 สสค.นนทบุรี เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ 44
45 สถานการณ์ด้านแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 สสค.นครพนม 43
46 สสค.ขอนแก่น สงเคราะห์ลูกจ้างได้รับเงิน จำนวน 3,000 บาท 42
47 สสค.นครนายก ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 40
48 สสค.ชัยนาท ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) 77
49 สสค.ชัยนาท ร่วมพิธีเปิดโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล ประจำปี 2562 76
50 ประชุมชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดระนอง 132
51 การประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 70
52 สสค.ชัยภูมิ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่นักศึกษา 77
53 สสค.ปทุมธานี เปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพ 59
54 สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมมอบของเยี่ยมผู้ประกันตนที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลปทุมธานี 65
55 สสค.ปทุมธานี เปิดโครงการ "ไทยสแตนเลย์ร่วมใจ ลดการใช้ถุงพลาสติก 69
56 สสค.ระนอง ร่วมพิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์คัดแยกและสอบสวนกลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวเมียนมา 115
57 สสค.ระนอง ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 125
58 สสค.ชัยนาท ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) 36
59 สสค.ชัยนาท ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ 34
60 สสค.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2562 46

หน้า 3 จาก 832


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.