นายจ้างน่ารู้

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง 63944
2 คู่มือประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) 9206
3 รวมเล่มข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยฯ 6051
4 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ ภาคประมงทะเล 3119
5 ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 5802
6 ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการอนุญาติให้ลูกจ้างลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 8894
7 แผนแม่บทความปลอดภัยฯ แห่งชาติ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 4196
8 สมาคมนายจ้าง 9829
9 สวัสดิการแรงงาน 70723
10 สาระสำคัญพระราชบัญญัติความปลอดภัย 35770
11 การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 8927
12 สิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง 46311
13 การใช้แรงงานเด็ก 20324
14 การใช้แรงงานหญิง 54444


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.