นายจ้างน่ารู้

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สวัสดิการแรงงาน 79727
2 คู่มือประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) 10109
3 รวมเล่มข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยฯ 6819
4 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ ภาคประมงทะเล 3579
5 ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 6326
6 ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการอนุญาติให้ลูกจ้างลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 9524
7 แผนแม่บทความปลอดภัยฯ แห่งชาติ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 4648
8 สมาคมนายจ้าง 11196
9 สาระสำคัญพระราชบัญญัติความปลอดภัย 37985
10 การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 11006
11 สิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง 56809
12 การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 53472
13 การใช้แรงงานเด็ก 22124
14 การใช้แรงงานหญิง 62539


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.