นายจ้างน่ารู้

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สวัสดิการแรงงาน 83676
2 คู่มือประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) 10333
3 รวมเล่มข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยฯ 7052
4 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ ภาคประมงทะเล 3767
5 ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 6547
6 ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการอนุญาติให้ลูกจ้างลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 9808
7 แผนแม่บทความปลอดภัยฯ แห่งชาติ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 4821
8 สมาคมนายจ้าง 11769
9 สาระสำคัญพระราชบัญญัติความปลอดภัย 38920
10 การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 12031
11 สิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง 61236
12 การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 58358
13 การใช้แรงงานเด็ก 22688
14 การใช้แรงงานหญิง 65650


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.