นายจ้างน่ารู้

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 คู่มือประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) 9611
2 รวมเล่มข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยฯ 6380
3 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ ภาคประมงทะเล 3268
4 ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 5986
5 ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการอนุญาติให้ลูกจ้างลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 9100
6 แผนแม่บทความปลอดภัยฯ แห่งชาติ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 4333
7 สมาคมนายจ้าง 10276
8 สวัสดิการแรงงาน 74055
9 สาระสำคัญพระราชบัญญัติความปลอดภัย 36529
10 การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 9443
11 สิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง 49262
12 การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 46116
13 การใช้แรงงานเด็ก 21012
14 การใช้แรงงานหญิง 57190


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.