นายจ้างน่ารู้

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สวัสดิการแรงงาน 95449
2 คู่มือประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) 10887
3 รวมเล่มข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยฯ 7704
4 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ ภาคประมงทะเล 4273
5 ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 7187
6 ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการอนุญาติให้ลูกจ้างลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 10740
7 แผนแม่บทความปลอดภัยฯ แห่งชาติ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 5361
8 สมาคมนายจ้าง 13271
9 สาระสำคัญพระราชบัญญัติความปลอดภัย 41134
10 การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 14928
11 สิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง 73903
12 การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 73512
13 การใช้แรงงานเด็ก 24356
14 การใช้แรงงานหญิง 74784


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.