การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 15/08/2561 7
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการสร้างการรับรู้สิทธิฯ ด้วยวิธีe-bidding 15/08/2561 2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ชพ 9051 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2561 3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4 ชั้น 5 และชั้น 8 14/08/2561 3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ฮข 8738 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2561 4
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 11/08/2561 21
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ษฬ 1619 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2561 10
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายสำเนาเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2561 10
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2561 9
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบานเซี้ยม ห้องประชุม ชั้น4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2561 9
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับจ้างปรับอากาศ กค.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2561 9
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2561 10
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2561 8
14 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 06/08/2561 15
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2561 13
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2561 12
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2561 10
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2561 13
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือและแผ่นซีดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2561 11
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2561 12

หน้า 1 จาก 95


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.