การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2562 -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2562 -
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับจ้างปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2562 -
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2562 1
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำเสื้อยืดโปโล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ชง 6841 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ชภ 1056 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 2
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ชง 6841 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 1
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ฮค 6528 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 3
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ฮข 8721 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 3
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ฌข 7148 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 2
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหมวกแก็ป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 4
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 1
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อยืดโปโล เนื่องในวันมาตรฐานแรงงานไทยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 2
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 3
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 2
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ (เมาส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2562 3
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ฮข 8734 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2562 6
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ฮล 740 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2562 6

หน้า 1 จาก 127


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.