การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ กคน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2561 1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2561 2
3 ราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 25/05/2561 2
4 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25/05/2561 3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ชพ 9064 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2561 6
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ฮล 1827 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2561 4
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ฮล 741 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2561 4
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ฮพ 4036 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2561 3
9 ยกเลิกประกาศและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ (e-bidding) 23/05/2561 8
10 ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ด้วยวิธี e-bidding 23/05/2561 15
11 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม 21/05/2561 8
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2561 8
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมเครื่องปรับอากาศ สรส.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2561 6
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กสว.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2561 6
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กสว.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2561 7
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ฮจ 368 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2561 8
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ฮล 1829 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2561 8
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ชภ 1047 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2561 6
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบปัดน้ำฝนรถยนต์ ฌข 7148 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2561 6
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ ฌข 8734 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2561 7

หน้า 1 จาก 83


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.