การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2562 81
162 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2562 76
163 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกระเบื้องยางฯ e-bidding 02/05/2562 97
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการ 28 เมษายน วันความปลอดภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2562 90
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ (printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2562 73
166 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญข้อตกลงจ้างเหมางานในหน้าที่ธุรการและบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2562 71
167 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2562 77
168 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2562 79
169 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2562 106
170 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 26/04/2562 104
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2562 72
172 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งจ้างขนย้ายสิ่งของ(กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2562 84
173 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งจ้างขนย้ายสิ่งของ(สลก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2562 84
174 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯe-bidding 24/04/2562 127
175 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างทำกระเป๋าสำหรับใช้ในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2562 104
176 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการฯ 24/04/2562 78
177 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 24/04/2562 83
178 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 23/04/2562 82
179 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขนย้ายสิ่งของ(สลก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2562 100
180 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขนย้ายสิ่งของ(กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2562 89

หน้า 9 จาก 139


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.