การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2562 47
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2562 47
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถโดยสารปรับอากาศและสาระสำคัญใบสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2562 41
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารฯและสาระสำคัญใบสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2562 48
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2562 47
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2562 47
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2562 49
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2562 49
29 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุจัดงานพิธีฯและสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2562 44
30 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2562 35
31 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและงานบ้านงานครัวและสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2562 42
32 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และสาระสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2562 56
33 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกระเป๋าและสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2562 58
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศและสาระสำคัญใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2562 46
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2562 53
36 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 25/07/2562 43
37 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2562 52
38 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2562 57
39 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ฮล 741 กรุงเทพมห 23/07/2562 43
40 ประกาศกรมฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลฯ 22/07/2562 49

หน้า 2 จาก 139


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.