การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างรถสำหรับเป็นยานพาหนะฯ และสาระสำคัญใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2562 61
62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุการฝึกซ้อมดับเพลิง และสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2562 61
63 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว และไฟฟ้าพร้อมสาระสำคัญใบสั่งซื้อ เฉพาะเจาะจง 05/07/2562 55
64 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2562 59
65 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2562 60
66 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างติตั้งปลั๊กไฟฟ้า สาายแลนด์และสายโทรศัพท์และสาระสำคัญใบสั่งจ้าง เจาะจง 05/07/2562 50
67 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานพิธีมอบรางวัล สปก. ยอดเยี่ยม e-bidding 05/07/2562 52
68 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ชพ 1047 กรุงเทพมห 05/07/2562 47
69 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ฮข 8739 กรุงเทพมห' 05/07/2562 43
70 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ฮข 8721 กรุงเทพมห 05/07/2562 40
71 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสารและสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยเฉพาะเจาะจง 04/07/2562 52
72 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศและสาระสำคัญใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2562 55
73 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์และสาระสำคัญใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2562 76
74 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งจ้างติดตั้งไฟรอบอาคาร วิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2562 51
75 ราคากลางจ้างซ่อมอุปกรณ์ชุดรอกขับเคลื่อนลิฟต์ 01/07/2562 43
76 ราคากลางจ้างซ่อมอุปกรณ์ชุดรอกขับเคลื่อนลิฟต์ 01/07/2562 50
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2562 82
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้่ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2562 56
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการe-bidding 25/06/2562 69
80 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 กสร. e-bidding 25/06/2562 65

หน้า 4 จาก 139


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.