การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
81 ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธี e-bidding 25/06/2562 77
82 ประกาศราคากลางจัดจ้างทำถ้วยรางวัลพระราชทาน โล่รางวัล เกียรติบัตร แฟ้มปกผ้าไหมฯ โดยวิธีคัดเลือก 25/06/2562 81
83 ประกาศร่าง(2) เรื่องประกวดราคาจ้างจัดงานพิธีมอบงานรางวัลฯ e-bidding 24/06/2562 45
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายสัญญาณโทรศัพท์และสายแลนด์และสาระสำคัญใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2562 68
85 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2562 66
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562 64
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562 65
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562 82
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562 61
90 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 19/06/2562 61
91 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างทำป้ายฯ 18/06/2562 70
92 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 18/06/2562 62
93 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้ออุปกรณ์กีฬา 18/06/2562 65
94 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ฌข 8740 กรุงเทพมหานคร 14/06/2562 73
95 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ฮข2334 กรุงเทพมห 14/06/2562 75
96 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 13/06/2562 81
97 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร 12/06/2562 57
98 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 12/06/2562 62
99 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำและเดินท่อน้ำทิ้ง 12/06/2562 67
100 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันฯรถยนต์ ฮล1825กทม. 12/06/2562 89

หน้า 5 จาก 139


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.