การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
101 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั้่งซื้อยางรถยนต์ ชภ 1055 กรุงเทพมหานคร 21
102 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ษฬ 1618 กรุงเทพมหานคร 22
103 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ 6กก 1310 กรุงเทพมหานคร 20
104 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ 6กก 1292 กรุงเทพมหานคร 20
105 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ 6กก 1319 กรุงเทพมหานคร 17
106 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ตม 9952 กรุงเทพมหานคร 21
107 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อยางรถยนต์ ฮข 8738 กรุงเทพมหานคร 20
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งจ้างเช่าพื้นที่โกดัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26
110 ประกาศสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ชพ 9064 กรุงเทพมหานคร 29
111 ประกาศสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ฮล 1828 กรุงเทพมหานคร 27
112 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ e-bidding 36
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งซื้อโปรแกรมระบบบัญชี EASY-ACC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50
116 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของใบสั้งจ้างเปลี่ยนกุญแจโต๊ะทำงาน 48
117 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อม ล้าง เติมน้ำยาเครื่อง 50
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
119 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38
120 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกระเบื้องยางฯ e-bidding 49

หน้า 6 จาก 136


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.