การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการ 28 เมษายน วันความปลอดภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ (printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
123 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญข้อตกลงจ้างเหมางานในหน้าที่ธุรการและบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
124 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
125 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
126 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59
127 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 59
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
129 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งจ้างขนย้ายสิ่งของ(กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53
130 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งจ้างขนย้ายสิ่งของ(สลก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
131 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯe-bidding 82
132 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างทำกระเป๋าสำหรับใช้ในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62
133 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการฯ 37
134 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 46
135 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 38
136 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขนย้ายสิ่งของ(สลก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56
137 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขนย้ายสิ่งของ(กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47
138 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสาร 55
139 ประกาศสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ฌข 7148 กรุงเทพมหานคร 46
140 ประกาศสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ฮข 8739 กรุงเทพมหานคร 44

หน้า 7 จาก 136


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.