การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ฮข 8739 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำชุดพละ และชุดนอนพร้อมหมอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ฌข 8740 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
169 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ e-bidding 75
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสานกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่อาหารแบบเก็บความร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อและอุปกรณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57
176 ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องยางฯ e-bidding 51
177 ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องยางฯ e-bidding 53
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47

หน้า 9 จาก 136


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.