การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือสำหรับประชาชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซม และทาสีเครืองเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ฌข 8722 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับจ้างปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48
192 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำเสื้อยืดโปโล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ชง 6841 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ชภ 1056 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ชง 6841 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ฮค 6528 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ฮข 8721 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ฌข 7148 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหมวกแก็ป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถโดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49

หน้า 10 จาก 136


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.