การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา และสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
22 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างรถสำหรับเป็นยานพาหนะฯ และสาระสำคัญใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
23 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุการฝึกซ้อมดับเพลิง และสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
24 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว และไฟฟ้าพร้อมสาระสำคัญใบสั่งซื้อ เฉพาะเจาะจง 12
25 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
26 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
27 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างติตั้งปลั๊กไฟฟ้า สาายแลนด์และสายโทรศัพท์และสาระสำคัญใบสั่งจ้าง เจาะจง 12
28 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานพิธีมอบรางวัล สปก. ยอดเยี่ยม e-bidding 15
29 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสารและสาระสำคัญใบสั่งซื้อ โดยเฉพาะเจาะจง 11
30 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศและสาระสำคัญใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
31 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์และสาระสำคัญใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
32 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งจ้างติดตั้งไฟรอบอาคาร วิธีเฉพาะเจาะจง 10
33 ราคากลางจ้างซ่อมอุปกรณ์ชุดรอกขับเคลื่อนลิฟต์ 8
34 ราคากลางจ้างซ่อมอุปกรณ์ชุดรอกขับเคลื่อนลิฟต์ 9
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้่ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการe-bidding 22
38 ประกาศสาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 กสร. e-bidding 20
39 ประกาศสาระสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธี e-bidding 23
40 ประกาศราคากลางจัดจ้างทำถ้วยรางวัลพระราชทาน โล่รางวัล เกียรติบัตร แฟ้มปกผ้าไหมฯ โดยวิธีคัดเลือก 28

หน้า 2 จาก 136


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.