การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
2661 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานชั้น 5และ ชั้น 8 อาคารกรมฯ(ตลิ่งชัน) 990
2662 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือโครงการประเมินแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2545-2549 1023
2663 สอบราคาจ้างทำชุดนิทรรศการความปลอดภัยในการทำงาน 1021
2664 ออกแบบและทำต้นแบบชุดสื่อรณรงค์ปลูกสำนึกความปลอดภัยวัยเด็ก 1058
2665 ทำสื่อประชาสัมพันธ์ 1166
2666 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ 4 รายการ 1053
2667 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 964
2668 สอบราคาจ้างทำธงโครงการเดือนแห่งการลดการประสบอันตรายจากการทำงาน 938
2669 พิมพ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2548และพ.ศ. 2549 การบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1004
2670 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8 รายการ 1012
2671 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสืออนุสัญญาว่าด้วยกิจการทางทะเล 935
2672 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรวมกฎกระทรวงฯ 1148
2673 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ 1072
2674 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ 1304
2675 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 1135
2676 ประกวดราคาจ้างเหทาเพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานระยะที่ 2 1123
2677 สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 964
2678 สอบราคาจ้างทำชุดนิทรรศการและ VCD ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ 1028
2679 ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1190
2680 สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด(เสื้อยืด) 1160

หน้า 134 จาก 136


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.