การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
61 สาระสำคัญซื้อวัสดุเครื่องมือช่างและวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องมือช่างและวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรม โครงการ "10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
65 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
66 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งจ้างรถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
67 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 36
68 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 25
69 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
70 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อยางรถยนต์ 6กก 1297 กรุงเทพมห 25
71 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งจ้างตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
72 ราคากลางจ้างจัดงานพิธีมอบรางวัลฯ โดย e-bidding 8
73 ประกาศร่าง เรื่องประกวดราคาจ้างจัดงานพิธีมอบงานรางวัลฯ e-bidding 7
74 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27
75 ประกาศเรื่องประกวดราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่e-bidding 46
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อ เช่าชุดโซฟาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างพิมพ์รายงานประจำปีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของใบสั่งซื้ออุปกรณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
80 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 35

หน้า 4 จาก 136


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.