การจัดซื้อ จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
82 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
83 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและสาระสำคัญใบสั่งซื้อวัสดอุปกรณ์ประกอบการมอบวุฒิบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
84 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ชภ1060 กรุงเทพมห 31
85 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ฮจ375 กรุงเทพมห 32
86 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ฮน 7081 กรุงเทพมหานคร 18
87 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ศน 9721 กรุงเทพมหานคร 23
88 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ศน 9707 กรุงเทพมหานคร 26
89 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อยางรถยนต์ ฮจ375 กรุงเทพมหานคร 20
90 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ชภ 1063 กรุงเทพมหานคร 22
91 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ชข 2935 กรุงเทพมหานคร 17
92 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ชภ 1053 กรุงเทพมหานคร 20
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญญหายาเสพติดฯ e-bidding 26
94 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 32
95 ร่างประกาศเรื่องประกวดราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่e-bidding 39
96 ราคากลางจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการส่งเสริมการจัดตั้งมุมนมแม่ฯ(e-bidding) 31
97 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้่อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ษฬ 1612 กรุงเทพมหานคร 25
98 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ๋อมรถยนต์ ฮข 8733 กรุงเทพมหานคร 22
99 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ ชภ 1053 กรุงเทพมหานคร 21
100 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญของใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ฆฬ 3853 กรุงเทพมหานคร 23

หน้า 5 จาก 136


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.