บทความวิชาการ

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การพัฒนากฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ 1077
2 การขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจต่อแรงงาน 647
3 United Nation Global Compact กับมาตรฐานแรงงานไทย 423
4 การยุติความสัมพันธ์ในการจ้างงานในประเทศญี่ปุ่น 665
5 มาตรฐานแรงงานไทย: ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 839
6 ความสุขกับโอกาสการทำงาน 1173
7 ผลกระทบของการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ต่อการจ้างงานในประเทศไทย 893
8 เปรียบเทียบการตรวจแรงงานและการประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 678
9 ผลกระทบของการทำงานกะและการทำงานล่วงเวลาเป็นเวลานาน 1207
10 การสร้างความสมดุลระหว่างภาระงานและภาระการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว 840
11 จะทำงานอย่างไรเมื่อป่วย ? 1010
12 การจัดการ "งานเร่งด่วน" อย่างมีประสิทธิภาพ 1150
13 มูลเหตุจูงใจในการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน : ความเป็นจริงในญี่ปุ่น 861
14 รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2559 964
15 รายงานการศึกษาวิเคราะห์ค่าจ้างของลูกจ้างเอกชน ปี2558-2559 870
16 บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 1300
17 บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 1737
18 วิถีชีวิตเพื่อช่วยให้โลกอยู่อย่างยั่งยืน 1907
19 ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงต่อการจ้างงาน 1679
20 รายงานโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทำที่บ้านในประเทศไทย 1548

หน้า 1 จาก 3


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.