บทความวิชาการ

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การพัฒนากฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุ 929
2 การขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจต่อแรงงาน 567
3 United Nation Global Compact กับมาตรฐานแรงงานไทย 369
4 การยุติความสัมพันธ์ในการจ้างงานในประเทศญี่ปุ่น 600
5 มาตรฐานแรงงานไทย: ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 776
6 ความสุขกับโอกาสการทำงาน 1102
7 ผลกระทบของการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ต่อการจ้างงานในประเทศไทย 836
8 เปรียบเทียบการตรวจแรงงานและการประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 636
9 ผลกระทบของการทำงานกะและการทำงานล่วงเวลาเป็นเวลานาน 1135
10 การสร้างความสมดุลระหว่างภาระงานและภาระการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว 796
11 จะทำงานอย่างไรเมื่อป่วย ? 950
12 การจัดการ "งานเร่งด่วน" อย่างมีประสิทธิภาพ 1087
13 มูลเหตุจูงใจในการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน : ความเป็นจริงในญี่ปุ่น 796
14 รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2559 901
15 รายงานการศึกษาวิเคราะห์ค่าจ้างของลูกจ้างเอกชน ปี2558-2559 821
16 บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 1256
17 บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 1678
18 วิถีชีวิตเพื่อช่วยให้โลกอยู่อย่างยั่งยืน 1825
19 ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงต่อการจ้างงาน 1620
20 รายงานโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทำที่บ้านในประเทศไทย 1458

หน้า 1 จาก 3


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.