อาเซียน

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
41 รายงานการประชุมระดมสมองเรื่องการจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ 1461
42 การเจรจาทางสังคมในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย...อาเซียน ตอนสุดท้าย 1637
43 มาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ 1847
44 การเจรจาทางสังคมในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย...อาเซียน ตอนที่ 2 1659
45 การเจรจาทางสังคมในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย...อาเซียน ตอนที่ 1 1659
46 ประเด็นท้าทายด้านแรงงานสัมพันธ์ในอาเซียน 2067
47 แีีรงงานสัมพันธ์ที่ดีกับการเป็นประชาคมอาเซียน 1668
48 สรุปรายงานการประชุม The 6th ASEAN forum on Migrant Labour 1552
49 รายงานการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 21 และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 25 1587
50 รายงานการประชุมประจำปี 2556 เรื่อง "เส้นทางประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน" 1746
51 ผลการประชุมระหว่างประเทศเรื่อง Assessing ASEAN's Readiness by Country 1551
52 รายงานการเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "AEC & FTAs: Thailand Opportunity and Challenges" 1508
53 รายงานการประชุมผลการศึกษาผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชมคมอาเซียน 1559
54 รายงานการสัมมนาเวทีสาธารณะ เรื่อง "การลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการ ชุดที่ ๙ 1702
55 การโยกย้ายถิ่นฐานและสิทธมนุษยชน 1590
56 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของโลกกับอาเซียน ปี2555-2556 1687
57 กาคุ้มครองทางสังคมกับอาเซียน 2215
58 ค่าจ้างขั้นต่ำในอาเซียน 1886
59 ภาษาอังกฤษ...หรือภาษาอะไรดี!!!! ในอาเซียน 1815
60 การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 2/44 2038

หน้า 3 จาก 5


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.