มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2 3
คำศัพท์ ความหมาย
Credit Union

สหกรณ์ออมทรัพย์

คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ดำเนินการโดยสหภาพแรงงานหรือกลุ่มบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก

Cross Picketing

การชุมนุมประท้วงเพื่อเป็นผู้แทนลูกจ้าง

การที่สหภาพแรงงานมากกว่าหนึ่งสหภาพขึ้นไปชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิที่จะเป็นผู้แทนลูกจ้าง

Cutback

การลดงานกะทันหัน

การที่ปริมาณงานลดลงโดยไม่คาดคิดเป็นผลให้มีการปลดคนงานบางส่วนออกไป เช่น ในกรณีที่มีการยกเลิกการสั่งสินค้าอย่างกะทันหัน

Cyclical Depression

วงจรเศรษฐกิจถดถอย

ช่วงเวลาที่เศรษฐกิจซบเซาและตกต่ำอย่างรุนแรง มีการว่างงานจำนวนมากและยาวนาน

Cyclical Unemployment

การว่างงานตามวัฏจักรเศรษฐกิจ

การว่างงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อภาวะการจ้างงานยิ่งกว่าผลกระทบจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การว่างงานตามฤดูกาล การว่างงานเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่หรือการนำเครื่องจักรเข้ามาใช้แรงงานคน ฯลฯ

ommission

ค่านายหน้า

เป็นค่าตอบแทนการทำงานที่ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจจ่ายให้แก่บุคคลผู้ทำหน้าที่แทนในธุรกิจที่เกี่ยวกับการซื้อขายหรือการให้บริการต่างๆ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่ตกลงกันไว้

หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2 3
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.