มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2
คำศัพท์ ความหมาย
Trade Union

สหภาพแรงงาน

ดูคำว่า Labour Union

Trial Period

ระยะทดลองงาน

คือ ระยะเวลาที่นายจ้างให้ลูกจ้างผู้เข้าทำงานใหม่ทดลองปฏิบัติงาน เพื่อพิสูจน์หรือแสดงความสามารถว่าจะทำงานต่อไปได้หรือไม่เพียงไร และเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดค่าจ้างด้วย

Trick, Tour

กะ

ดูคำว่า Shift

Tripartite Boards

คณะกรรมการไตรภาคี

เป็นคณะกรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทน ๓ ฝ่าย คือ ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐบาล เพื่อทำกิจกรรมหรือดำเนินงานด้านแรงงานร่วมกัน เช่น สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้างและสำนักงานคณะกรมการแรงงานสัมพันธ์

Troubled Employee

ลูกจ้างที่มีปัญหา

ลูกจ้างที่มีปัญหาในการทำงาน หรือปัญหาส่วนตัวมากกว่าปกติ เช่น มีปัญหากับฝ่ายจัดการ กับผู้ร่วมงาน ขาดงานบ่อย มาทำงานสาย ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน คุณภาพและผลงานต่ำ ติดสุรา สิ่งเสพติดให้โทษ มีปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ มีปัญหาครอบครัว หรือปัญหาด้านการเงิน เป็นต้น

หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.