มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Accession Rate

อัตราการเพิ่มคนเข้าทำงาน

อัตราการเพิ่มคนเข้าทำงาน ที่คิดเป็นร้อยละของจำนวนลูกจ้างที่มีอยู่เดิมในช่วงเวลาเดียวกันในหนึ่งเดือน
คำนวณได้ดังนี้
อัตราการเพิ่มคนเข้าทำงาน = จำนวนลูกจ้างที่เพิ่มขึ้น X ๑๐๐ /จำนวนลูกจ้างที่มีอยู่เดิม

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.