มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Technocracy

การจัดการและบริหารองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

ทฤษฎีการจัดการและบริหารองค์กรทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการนำวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเป็นระบบ โดยถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.