มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Underemployment

การทำงานต่ำระดับ

การทำงานไม่เต็มที่อาจเกิดขึ้นในภาวการณ์ที่เศรษฐกิจตกต่ำ ขาดการลงทุนและการกระจายรายได้ จำนวนคนว่างงานมีมากและใช้แรงงานที่มีอยู่อย่างเต็มที่ กล่าวคือประชากรบางส่วนได้งานทำไม่เต็มเวลา เนื่องจากมีงานให้ทำน้อย หรือหางานเต็มเวลาทำไม่ได้หรือต้องจำยอมทำงานที่ต่ำกว่าความรู้ความสามารถเป็นผลให้ประชากรเหล่านี้มีรายได้ต่ำกว่าที่ควรจะได้รับ

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.