มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Understudy

การฝึกเพื่อเป็นตัวแทน

เป็นรูปแบบหนึ่งของการฝึกปฏิบัติงานซึ่งผู้รับการฝึกเรียนรู้การทำงานโดยเข้าทำงานกับช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการในฐานะผู้ช่วย เพื่อจำได้ทำงานแทนได้ เมื่อช่างหรือผู้ชำนาญการนั้นถูกโยกย้าย เกษียณอายุ หรือต้องไปทำงานอื่น

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.