มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Key Industry

อุตสาหกรรมหลัก

เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของชาติ ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมนั้นอาจจะไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ใหญ่โตที่สุดในประเทศ สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วอุตสาหกรรมหลักมักจะได้แก่อุตสาหกรรมสินค้าประเภททุน การก่อสร้างอุตสาหกรรมเครื่องยนต์กลไกต่างๆ อุตสาหกรรมเหล็กกล้า ฯลฯ ส่วนใหญ่ประเทศที่กำลังพัฒนา อุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมประเภทอาหาร หรือผลผลิตทางการเกษตรอาจเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ

Key Job

งานหลัก

งานหรือตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นงานหลักหรือตำแหน่งสำคัญที่จะขาดเสียมิได้

KickBack

สินบนที่ให้งานทำ

ลูกจ้างบางส่วนได้งานทำโดยการช่วยเหลือของหัวหน้างาน ตัวแทนของบริษัท ตัวแทนของสหภาพแรงงานหรือโดยนายจ้างเองก็ตาม ลูกจ้างเหล่านี้ต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งหรือยินยอมให้หักจากค่าจ้างให้แก่บุคคลดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนที่ช่วยให้ได้งานทำหลังจากเข้าทำงานแล้ว โดยมีสัญญา (หรือเป็นการข่มขู่บังคับที่ลูกจ้างต้องจำยอมเพื่อแลกกับงาน) หรือข้อตกลงกันไว้ล่วงหน้า โดยทั่วไป kickback เป็นวิธีการซึ่งไม่ถูกกฎหมาย

Knocked off

การให้ออกหรือไล่ออก

การให้ลูกจ้างหรือพนักงานออกจากงาน (ดูคำว่า Discharged)

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.