มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Agency Shop

การเรียกเก็บเงินจากผู้ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพ

ข้อกำหนดสำหรับลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน แต่ได้รับประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงในการร่วมเจรจาต่อรอง ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการให้แก่สหภาพเพื่อความเป็นธรรม

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.