มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Arbitration Award

คำวินิจฉัย /คำชี้ขาด

คือ ข้อความ เนื้อหาหรือข้อกำหนดซึ่งเป็นผลจากการตัดสินของผู้ชี้ขาด ผู้ชี้ขาดหรือผู้ทำหน้าที่ตัดสินเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นจะเป็นผู้กำหนดข้อปฏิบัติ (คำวินิจฉัย) ให้แก่คู่กรณี คำวินิจฉัยโดยปกติจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ใจความกะทัดรัด สั้น รัดกุม ปราศจากเงื่อนไข แน่นอนและถือเป็นยุติ และมักจะมีข้อความแสดงความคิดเห็นหรือเหตุผลประกอบการตัดสินไว้ด้วย

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.