มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Automatic Wage Adjustment

การปรับค่าจ้างโดยอัตโนมัติ

ในการกำหนดอัตราค่าจ้าง นายจ้าง ลูกจ้าง อาจมีสัญญาหรือข้อตกลง ให้จำนวนค่าจ้างเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามสภาพเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อม เช่น ในกรณีที่ค่าครองชีพเปลี่ยนแปลงไป เมื่อหน่วยงานมีรายได้หรือผลกำไรเพิ่มขึ้นมาก เมื่อราคาสินค้าที่ผลิตได้ตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูงหรือกิจการขาดทุนดังนี้ เป็นต้น

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.