มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Average Days Charged

ค่าเฉลี่ยของวันทำงานที่สูญเสีย

การคำนวณหาวันทำงานที่สูญเสียโดยเฉลี่ยเนื่องจากการประสบอันตราย
คำนวณได้ดังนี้
ค่าเฉลี่ยของวันทำงานที่สูญเสีย = จำนวนวันทำงานที่สูญเสียทั้งหมด / จำนวนการประสบอันตรายทั้งหมด
หรือ
= อัตราความร้ายแรงของการประสบอันตราย / อัตราความถี่ของการประสบอันตราย

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.